Nordiske tenketanks rapport om fremtidens kompetanser – nasjonale seminarer

 
I løpet av etteråret 2007 vil Nordisk Nettverk for Voksnes Læring arrangere nasjonale seminarer i samtlige nordiske lande, hvor tenketankens slutrapport skal presenteres og diskuteres. Målsætningen er, at tenketankens rapport skal bli et anvendelig dokument for alle, som interesserer sig for at utvikle forutsetningene for voksne individers læring og kompetanseutvikling. Det kan være politikere og andre policy-makers, virksomhetsledere og ledere innen for arbeidsmarkedets parter, frivillige organisasjoner og øvrige aktører på området for voksnes læring.
18. oktober Norge
25. oktober Island
29. oktober Finland (på finsk)
31. oktober Åland (på svensk)
15. november Danmark
22. november Sverige
Närmare information hos NVL koordinatorer.