Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik - konferensrapport 2008

 

 
Den 20-21 februari 2008 arrangerades den tredje Vårkonferensen i NCK:s regi. 80 personer kom till konferensen för att under två dagar lyssna till föreläsningar och knyta kontakter. Nu finns en konferensrapport från konferensen.