Nordplus-hanke uudistaa European Quality Mark -laatujärjestelmää

 

Syksyllä 2014 Viron, Latvian, Norjan ja Islannin edustajat kokosivat voimansa uudessa hankkeessa, jonka tarkoituksena on parantaa ja kehittää European Quality Mark -laatujärjestelmää.

Hankkeen on rahoittanut Pohjoismaiden ministerineuvoston aikuiskoulutusohjelma Nordplus Aikuiskoulutus. EQM on laadunohjausjärjestelmä, joka on kehitetty erityisesti koulutuksen tarjoajille, jotka järjestävät aikuisille suunnattua nonformaalia koulutusta. Järjestelmä kehitettiin vuosina 2007 - 2011 yhteistyönä, johon osallistui edustajia kahdeksasta Euroopan maasta.

Lisää EQM:stä