Nordplus Voksen

 
Vuoden 2007 viimeinen hakupäivä on kaikkien hanketyyppien osalta 1. maaliskuuta.
Vuodelle 2007 on määritelty neljä painopistealuetta:
• Elinikäinen oppiminen – erityisesti välineiden ja keinojen kehittäminen työssä ja vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamiseen ja dokumentointiin,
• Oppimisen laadun kehittäminen,
• Aikuisten oppimiseen suunnattujen panostusten tehon mittaaminen esimerkiksi kehittämällä välineitä oppimisen vaikutusten systemaattiseen arviointiin,
• Aikuisten perustaidot (luku- kirjoitus- lasku- ja tietotekniikkataidot), erityisesti best practice-kokemukset näistä.
Hakemukset, joiden kohdehanke kuuluu johonkin näistä neljästä painopistealueesta, asetetaan etusijalle, mikäli ne noudattavat Nordplus Voksenin yleisiä sääntöjä ja määräyksiä. Tukea myönnetään vuosittain noin kahdeksan miljoonaa Tanskan kruunua, ja jokaisessa hakemuksessa tulee olla edustettuina vähintään kaksi maata. Ohjelman kautta voi hakea tukea erilaisiin liikkuvuus- ja yhteistyöhankkeisiin. Liikkuvuushankkeet koskevat pohjoismaisten organisaatioiden välistä henkilövaihtoa. Yhteistyöhankkeiden osalta tukea myönnetään kolmeen eri hankemuotoon:
• temaattisiin verkostohankkeisiin
• kehittämishankkeisiin
• kartoitushankkeisiin.
1056