Norge

 

 

FOU.NO

Portal for forskning og utdanning i Norge. 
www.fou.no

REALKOMPETENSEPROSJEKTET 

www.vox.no/templates/headword.aspx?id=56

SKOLENETTET.NO

Nasjonal utdanningsbase 
www.skolenettet.no

UTDANNING.NO

Utdanning.no er en nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring, og eies av Kunnskapsdepartementet.
www.utdanning.no

VOKSENOPPLÆRING UNDER NORGE.NO -PORTALEN

www.norge.no/temaside/tema.asp?id=1203