Norge scorer høyt i voksenopplæring

 

OECD-undersøkelsen PIAAC viser at norske voksne er i verdenstoppen når det kommer til grunnleggende ferdigheter. Norge skiller seg ut ved at gruppen over 25 år scorer høyere enn yngre voksne.

les mer