Norsk konferanse om rekruttering til realfag – 28. mars 2011 i Oslo

 

 

Med utgangspunkt i denne situasjonen har en rekke organisasjoner engasjert seg i forskning på ungdoms valg og bortvalg av realfag. Forskningen er med på å danne utgangspunkt for videre arbeid med tiltak for økt rekruttering til realfag. I konferansen presenteres de viktigste resultatene fra forskningsprosjektene, og både igangsatte og planlagte tiltak diskuteres.
Konferansen er åpen for alle interesserte og er gratis.

Les meir på: Naturfag.no