NQF Pohjoismaissa

 

 

EQF on yhteinen eurooppalainen viitekehikko, jonka tarkoituksena on luoda yhteys eri maiden kansallisten tutkintojärjestelmien ja viitekehysten välille. EQF muodostuu kahdeksasta tasosta, ja joka tasolla kuvaillaan tutkinnon edellyttämiä tietoja, taitoja ja pätevyyttä. Eri Pohjoismaissa viitekehyksen käyttöönotto on edennyt eri tahtiin, ja tätä työtä kuvaillaan NVL:n verkkosivuston NQF-sivulla.