Ønsker forelesninger som podcast

 

Konferansen Digital tilstand 2011 ble holdt i Oslo 17. og 18. oktober. På konferansen ble resultatene fra IKT-monitor 2011 presentert. Dette er en kvantitativ undersøkelse på nasjonalt nivå som beskriver status og utvikling for bruk av digitale verktøy og medier (IKT) i høyere utdanning. Den forrige og første monitoren ble gjennomført i 2008. Resultatene vil bli lagt ut på http://norgesuniversitetet.no/ 
Undersøkelsen viser at så å si alle studenter bruker digitale verktøy og medier i forbindelse med utdanning. Fagansatte bruker digitale verktøy og medier noe mer, og mer variert, sammenlignet med hva de gjorde i 2008.

Les mer på Regjeringen.no

1546