NTT valmistelee loppuraporttia

 
”Pohjoismaiden on lähitulevaisuudessa turvattava pohjoismaisten yhteiskuntien hyvinvointi globalisoituneessa maailmassa. Se edellyttää korkeaan tuottavuuteen ja kilpailukykyyn perustuvaa jatkuvaa talouskasvua yhdistettynä kestävään kehitykseen, joka tukee ihmisiä ja ympäristöä.”
Lue koko artikkeli: www.nordvux.net/page/457/nordisktenketank.htm