Nu kan du hitta samarbetspartners i Europa.

 

 

Söker din organisation samarbetspartners för projekt inom Erasmus+ ? Nu arrangeras kontaktseminarier runt om i Europa för att få intressanta partners i projektarbete för skola, yrkesutbildning och vuxenutbildning . Just nu arrangeras ett sådant seminarium i Bergen, Norge den 15-18 oktober!

För att få så stort utbyte som möjligt av ett kontaktseminarium bör du och din organisation ha kommit långt i planeringen av en ansökan till Erasmus+. Det handlar både om att ni bör ha en konkret projektidé, och tankar om vilken typ av partners ni söker.

Tag del av mer information via nedanstående länk. Kopiera in länken om du inte kan öppna den direkt.

http://www.anpdm.com/newsletterweb/434259407041475E4674454059/41425C4273464B5C437346475F4571

Du kan också kontakta FNV-kansliet för ytterligare information.