Nu startar Skolinspektionens stora enkätundersökning

I januari 2016 öppnar Skolenkäten, Skolinspektionens stora enkätundersökning med elever, föräldrar och pedagogisk personal i en fjärdedel av landets skolor.

 
Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten görs på alla landets grundskolor och gymnasieskolor under en tvåårsperiod. Under ett år svarar cirka 300 000 personer på enkäten. Målgrupperna är elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt elever som går gymnasieskolans andra år. Enkäten riktas också mot föräldrar samt den pedagogiska personalen. Det är dock bara en mindre del av skolorna som också får tillsyn terminen efter enkäten.