NVL arvioitiin

 

Arvioinnin päätavoitteena on arvioida, kuinka NVL on onnistunut toteuttamaan vuonna 2009 käynnistetyt muutostoimet. Näihin kuuluu mm. siirtymä NVL:n tavoitteiden, teemojen ja menetelmien kautta tapahtuvaan yksityiskohtaisempaan ohjaukseen. Loppuraportissa on dokumentoitu joukko myönteisiä tuloksia. Raportissa annettuja suosituksia käytetään NVL:n toiminnan kehittämiseen edelleen.

Arviointiraportti on nyt julkaistu sivuilla www.eva.dk.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): HTML

1363