NVL:n ”innovatiivinen best practice” -kilpailun voittajat palkittiin

 

 

Palkinnot jaettiin konferenssissa, joka käsitteli käytäntöön perustuvaa tietoa ja tietoon perustuvaa käytäntöä aikuiskoulutuksessa. Konferenssin olivat järjestäneet Tanskan opetusministeriö, EVA-arviointilaitos, kansallinen osaamisen kehittämiskeskus, NCK ja NVL.
 
Palkinnot annettiin seuraaville hankkeille:

”Kunstgreb”: taiteilijoiden ja yritysten välinen ainutlaatuinen yhteistyöhanke, jonka kehittivät Tanskan taiteilijaliitto ja konsulttiyritys Wischmann Innovation yhdessä 60 yrityksen kanssa.
”Flow”: Formaalin sektorin aikuiskoulutuskeskuksen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksen välinen yhteistyöhanke, jossa nuoret saivat mahdollisuuden sisällyttää vapaan sivistystyön opintoja toisen asteen HF-tutkintoonsa. Näin opiskelijat pystyivät käyttämään vapaan sivistystyön opintojen antamaa motivaatiota formaalin sektorin opinnoissaan.
”Kollegaohjaus – innovatiivinen osaamisen kehittäminen psykoedukaation alalla” Yhteistyöhanke, johon osallistuvat Roskilden yliopisto, Tanskan kasvatustieteellinen yliopisto ja Fjordenin sairaala.

www.nordvux.net