NVL på Alandica Debatt den 13 juni 2018

 

 
23-05-2018
Start: 13-06-2018 16:00

Slut:    13-06-2018 17:00

Seminarium om vuxnas lärande och integration.

Presentation av samarbete i Östersjöområdet och To Do metoden på Åland, Gotland och Bornholm.

Arbetsmetoden ”To-Do methodology” har bidragit till kvalitetsutveckling inom vuxnas lärande och skapat lokal tvärsektoriell dialog, samt samarbete mellan myndigheter, utbildningsanordnare, företagare och nyanlända på alla tre öar. Resultaten har sammanställds i en rapport ”To-Do: En vej til integration af nyankomne?”.

 

http://www.alandicadebatt.ax/program