NVL presenteras i Sverige

VIS, Vuxenutbildning i Samverkan har intervjuat NVLs huvudkoordinator Antra Carlsen om nordiskt samarbete inom vuxnas lärande.

 
Antra Carlsen Antra Carlsen

Att samarbeta mellan grannländerna har flera fördelar, säger Antra bland annat.

– Vi kan göra något tillsammans, med innovation, utveckling av lärarkompetenser och inkludering. Norden har en stark offentlig sektor och stöd till lärande. Vi har liknande språk, utbildningsstrukturer och värderingar och behöver inte förklara grundligt utan kan arbeta med sakfrågor på ett djupare plan.

NVL är framför allt till för att knyta människor och organisationer samman och målet med nätverken är att deltagarna ska få inspiration och kunna diskutera utmaningar och söka lösningar. Tillsammans vill man också utveckla en kunskapsgrundlag som kan inspirera beslutsfattare i varje enskilt nordisk land.

Läs mer

Källa: VIS