NVL’s Tenketank utkommer om etteråret med en rapport

 

 
Deres mål har vært at rapporten skal kunne anvendes av alle som interesserer seg for å utvikle forutsetningene for voksnes læring og kompetanseutvikling. Håpet er at den kan være interessant for politikere, ledere for arbeidsmarkedets parter, ledere i bedrifter og frivillige organisasjoner, utdanningsutbydere og andre aktører på området for voksnes læring. Rapporten blir tilgjengelig elektronisk i oktober 2007 og deles ut til alle deltakere på seminariene i en trykt versjon. 
Datoer for seminariene i  respektive land: 
18. oktober Norge
25. oktober Island
29. oktober Finland (på finsk)
31. oktober Åland (på svensk)
15. november Danmark
20. november Sverige
Mer info