NVL seminar ”Kvalitet – hvordan?”

 

 

Er det mulig å systematisere arbeidet med voksnes læring på en slik måte at vi trygt kan snakke om kvalitetstilbud? Seminaret presenterer en modell, kvalitetssirkelen, og nordiske eksempler på hvordan vi kan øke bevisstheten på hva kvalitet er og hvordan kvalitet oppnås ved å planlegge, implementere, evaluere og følge opp.  På denne måten ønsker vi å bidra til en bred diskusjon om kvalitet og hvordan vi oppnår det.

København 14.oktober 10:00 – 15:30
FUHU Konferencecenter
Auditorium 1
Fiolstræde 44   
DK 1171 København K
Seminariet er gratis.
Elektronisk påmelding før 8. oktober

Påmelding

Invitasjon (pdf)