NVL10- Vad händer med vuxenpedagogiken och innovationen?

 

 
Hans Mikkelsen.

NVL fyller 10 år. För att ta reda på vilken betydelse nätverk har för utvecklingen av vuxnas lärande i Norden har DialogWeb frågat människor som är aktiva i olika NVL-nätverk. Hans Mikkelsen är medlem av nätverket Vuxenpedagogik och innovation. Till vardags är han chefskonsulent på IBA Ervhervsakademi i Kolding. 

Vad är betydelsen/nyttan av att arbeta i nätverk för dig och/eller för din organisation?

- Min organisation, Erhvervsakademi Kolding, har gennem flere år både opbygget og deltaget i netværk, et arbejde som overordnet har til formål, at styrke og udvikle videngrundlaget for akademiets virke.

Det har således stor strategisk værdi at deltage i netværk og akademiet prioriterer deltagelse i netværk, der beskæftiger sig med emner inden for disse fokusområder: praksis, dvs. undervisernes tilegnelse af relevant viden om centrale tendenser, udvikling, dvs. undervisernes deltagelse i forsøg- og udviklingsarbejde og endelig undervisernes forskningsfelter inden for de erhverv, som akademiets uddannelser henvender sig til.  

Hur har arbetet i ett NVL-nätverk hjälpt dig i arbetet?​

- Netværket tog sit spæde afsæt i sommeren 2013 og er landet med en moden afklaring her i sommeren 2015, om hvorledes vi kan omsætte vores nye viden gennem forskningsstøttede pilotprojekter sammen med virksomheder.
Dette arbejdsforløb i vores NVL netværk, har været til stor inspiration for mig. Inspirationen er kommet gennem netværkets udviklingsorienterede proces, hvor vi som deltagere, sammen med de forskere der er tilknyttet, har sammenkædet og integreret viden fra praksis, udvikling og forskning i et sæt grundlæggende principper for praksisorienteret læring, som kan stimulere entrepreneurial mindset.

Ikke mindst er jeg blevet inspireret i mit eget arbejde, ved at deltage i netværkets spændende og udfordrende arbejdsproces, med en heterogen gruppe sammensat på tværs af Norden, der arbejder sammen om at udvikle et fælles voksenpædagogisk afsæt for udvikling af entrepreneurial mindset.

Läs mer om nätverken för vuxenpedagogik