NVL:s Årsberättelse 2017

Årsberättelsen presenterar vad NVL gjort under 2017.

 

NVL anser sig ha nått sina mål och genomfört samtliga uppdrag enligt verksamhetsplanen. Årsrapporten redovisar resultaten enligt uppdrag från NMR och beskriver konkreta insatser och resultat inom NVL:s målsättning.

NVL har uppnått målsättningen om mer och djupare synergier mellan nordiskt utvecklingsarbete och nationella satsningar, samt haft konkret och djupgående samarbete mellan NVL och Nordplus Vuxen kring kompetensutveckling av utbildare. I samarbete med Norges ordförandeskap har NVL synliggjort lösningar och modeller som hjälper beslutsfattare och organisationer att skapa bättre förutsättningar för utveckling av politik och praxis för kompetensutveckling och inkludering. Över 200 organisationer har ingått i samarbetet med NVL under år 2017