NVL:s verksamhetsplan 2014

 

 

NVL:s arbete baserar sig på Nordiska Ministerrådets Strategi för utbildning och forskning (MR-U), grundlagsdokumentet daterat 28.5.2008, samt bilaga till grundlagsdokumentet daterat 19.08.2013 (NVL mål, teman och metoder 2014). NVL fokuserar enligt detta på fyra strategiska målområden och fem teman som preciseras genom årliga verksamhetsplaner. Nordiska ämbetsmannakommittén för utbildning och forskning (ÄK-U) har behandlat och godkänt NVL:s verksamhetsplan och budget på sitt möte den 11.12.2013.

Under 2014 skall NVL:s verksamhet fokusera på följande fem teman:
1. Flexibilitet i utbildningar, inklusive ökad användning av e-lärande, sociala medier osv. i pedagogisk verksamhet och utbildningsutbud.
2. Arbetsplatsen som arena för lärande och partnerskap/samverkan mellan offentliga och privata verksamheter och utbildningsinstitutioner.
3. Validering i relation till särskilda målgrupper och professionalisering av fältet.
4. Vägledning i relation till fortsatt utbildning och kompetensutveckling, personlig utveckling och arbetsliv, inklusive fokus på motivation och samspel mellan aktörer som är involverade i vuxnas lärande.
5. Utveckling av utbildningar och undervisning, bland annat genom att främja kreativa och innovativa kompetenser i utbildningar, samt arbeta för att omsätta kunskap till handling.