Ny avhandling: På spaning efter arbetsplatsvalidering

 

 

En arbetsgivare som vill undersöka de anställdas kompetens behöver utföra en balansakt mellan risk och nytta. Å ena sidan kan kartläggningen lyfta fram kompetens till nytta i företaget. Å andra sidan kan medvetenhet om kompetens ge negativa effekter i företaget. En kompetens som man tidigare varit omedveten om kan leda till högre lönekrav och kanske även att man söker sig bort från företaget. Validering används inom såväl vuxenutbildning som arbetsförmedlingen när man ska utfärda intyg eller betyg på kompetens.

Läs mer på Webfinanser.com

Länk till publikationen: Ltu.se