Ny europæisk hjemmeside formidler god praksis om realkompetencer

 
Det EU-støttede Leonardo da Vinci-program har i forbindelse med den europæiske strategi for livslang læring 2007-2013 nedsat arbejdsgruppen "Transparency, Validation & Credit transfer", der skal formidle god praksis fra projekter, som er gennemført i da Vinci-regi. Det gør de på en ny hjemmeside. Projekterne handler overordnet om realkompetencevurdering, gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer og anerkendelse af informel og uformel læring.  Den nye hjemmeside er medfinansieret af det italienske undervisningsministeriums direktorat for vejledning og uddannelsespolitik.
Kilde: www.tg4transparency.com/index.asp (juni 2007)