Ny finsk webbtjänst har soul

 

 

Souli heter den nya webbtjänsten för alla som är intresserade av lärande. På adressen www.souli.fi erbjuds bildning för själen, färdigheter och kunskaper som hjälper dig att leva. Souli upprätthålls av Kansanvalistusseura och ersätter den tidigare tjänsten Sivistys. Skillnaden är att den gamla tjänsten i första hand riktade sig till folk i branschen, Souli riktar sig till alla.

Förhoppningen är att många skall hitta dit, och känna den fria bildningens vidd och bredd. Människor, fenomen och aktuella trender inom bildning lyfts fram, främst sådana som inte annars syns i media.

Också de lärandes röster ska höras. Chefredaktör Tapio Kujala tycker det är viktigt att samhället också i spartider ger utrymme för människors utveckling och möjlighet att lära sig nytt.

- Via Souli vill vi lyfta fram människors erfarenheter och upplevelser av lärande, säger Tapio.

Målgruppen är vuxna studerande, personal inom den fria bildningen och andra aktörer, som till exempel olika intressebevakningsgrupper.

I korthet

  • Souli är en gratis webbtjänst om lärande som livsstil
  • Uppdateras dagligen på adressen www.souli.fi
  • Ges ut av Kansanvalistusseura
  • Utkommer bara på finska
  • Ersätter webbtidningen Sivistys, som utkommit sedan 2009
  • Tror på bildning som en god grund för vardagen, jämlikhet i utbildningen, lärandets glädje och att lära sig tillsammans

Johanni Larjanko