Ny formand for Leikn, forbund for livslang læring i Island

 

 
Leikn er et fælles forum for aktøre i livslang læring i Island og deres repræsentant over for myndighederne. Leikn's mål er at styrke livslang læring i landet. Leikn's general forsamling blev afholdt den 22. april. Forbundet har fungeret i tre år og Smari Haraldsson fra Livslang læringscentret i Vestfjordene har beklædt formandsposten fra starten. Han ønskede at fratræde stillingen og da blev Guðjonina Sæmundsdottir, Center for livslang læring på Sudurnes, valgt som formand. Ny ind i bestyrelsen træder Emil Björnsson Austurland's Kendskabscenter. Stor interesse er for at styrke forbundet en del og forøge antal deltagere. Forbundet vil styrke forbindelsen ved undervisningsministeriet, være deltager i strategidannelse og rådgiver ang. voksenoplæring i Island.