Ny GIV for å fullføre videregående opplæring

 

 

Hovedtemaene for samarbeidet til nå er:
• Felles mål for å bedre gjennomføring av videregående opplæring – og et felles data og statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen.
• Et systematisk samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner om oppfølging av elever med svake faglige prestasjoner og forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring.
• Bedre samarbeid mellom fylkeskommunene og NAV om ungdom som over tid har vært ute av utdanning og arbeidsliv. Styrking av oppfølgingstjenesten i fylkeskommunene.       

Les mer på: Regjeringen.no