Ny läroplan för grundskoleutbildningen för vuxna

 

I de vuxnas läroplan beaktas den vuxenpedagogiska synen på inlärningen och metoderna. Arbetslivet och integrering av språkundervisningen i den övriga undervisningen betonas. Dokumentet innehåller ett eget kapitel om fängelseundervisningen eftersom grundskolans lärokurs för vuxna studeras även i fängelser.

Det finns cirka 1800 studerande som deltar i grundskoleutbildningen. Av dessa har nästan 80 % invandrarbakgrund. Utbildningen ordnas i huvudsak av vuxengymnasier och folkhögskolor.

Undervisning i enlighet med den nya läroplanen inleds den 1 augusti 2016.

Läroplanerna

Läs mera

1178