Ny nationell referensram skall klargöra examenssystemet

 

Regeringen gav en proposition om en lag om en referensram för examina och övrigt kunnande till riksdagen i början av maj. Den nationella referensramen bygger på den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF).

Läs mera på Minedu.fi och Oph.fi

1820