Ny projektledare för åländskt valideringsprojekt

 

 

Ursprungligen skulle projektet avslutas under 2010, men projekttiden har förlängts till 31.12.2012. Peter har en bakgrund som lärare och studievägledare inom utbildningsprogrammet handel och administration och har sedan 1990-talet på olika sätt engagerat sig i de kurser som erbjudits vuxna. Han har även medverkat i utvecklingen av distansutbildningen samt ingått i ledningsgruppen för projektet FlexLearn.

Kontaktuppgifter: peter.strandvik(ät)handels.ax