Ny rapport: Guidance in Validation

 

Syftet med rapporten är att skapa en gemensam nordisk grund för att diskutera och utveckla vägledning inom validering. Detta kan vara ett steg framåt när man skall förbättra kvaliteten av vägledning i de nordiska valideringssystemen. Rapporten innehåller information och diskussion om hur vägledning är organiserad i den process där realkompetens valideras .

Rapporten har utarbetats i samarbete mellan NVLs Validerings- och Vägledningsnätverk.  Den är sammanställd av Fjóla María Lárusdóttir och Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir, Education and Training Service Center in Iceland.

Till rapporten

Rapporten findes også på dansk, engelsk og finsk.