Ny rapport om integrering av utdanning og arbeide

 

 

I juni 2011 fikk arbeidsgruppen oppgaven med å skape en strategi for å integrere viktige innsatser i utdannings- og arbeidsmarkedsstrategier med hensyn av arbeidsmarkedets behov. Formålet er blant annet å øke betydningen av yrkesutdanning innen for det islandske utdanningssystemet og utvikle nye varierte studieretninger. Gruppen foreslår en mer effektiv utdanningsstrategi, styrket samarbeide mellom arbeidsliv og skole og samråd om utvikling av utdanning.  Arbeidsgruppen foreslår at utdanningsdepartementet iverksetter forslagene sammen med næringsdepartementet og velferdsdepartementet.

Mer på islandsk: www.forsaetisraduneyti.is/frettir/nr/7412