Ny rapport om validering

 

Fem medlemmar i NVLs expertnätverk för validering har genomfört ett nordplusprojekt där man kartlagt vilka kompetenser och vilken kompetensutveckling som behövs för de som arbetar med validering.

Rapporten är resultatet av projektet som pågått under 2014 samt 2015. I rapporten med titeln ”Nordiska kompetensprofiler för de som arbetar med validering” kartläggs arbetet med validering i samtliga fem nordiska länder. Genom att lägga fokus på vad personal som arbetar med validering behöver för kompetenser för att nå god kvalitet under hela valideringsprocessen blir resultatet kompetensprofiler.

Rapporten finns på danska och engelska.