Ny skollag – för kunskap, valfrihet och trygghet

 

 

Propositionen innehåller bland annat förslag om att behörighetsreglerna till gymnasieskolans yrkesprogram ska skärpas och att individuella program (IV) ska ersättas med fem introduktionsprogram. Det blir skärpa krav på lärare, lektorer återinförs, stärkta rättigheter för eleverna och skarpare sanktionsmöjligheter för skolinspektionen.
Propositionen kommer att behandlas av riksdagen under våren 2010. Lagen ska tillämpas från och med den 1 juli 2011. När det gäller vuxenutbildning ska dock lagen tillämpas från och med den 1 juli 2012.

Läs mer: http://regeringen.se/sb/d/12473/a/142430