Ny statistik om svensk komvux

De långsiktiga trender som synts i statistiken under senare år har fortsatt även under 2016.