Ny statlig utredning om kommunal vuxenutbildning (komvux) föreslår flera stora förändringar.

Komvux utredningen, - En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, (SOU 2018:71) föreslår flera genomgripande förändringar för skolformen komvux. Utredningen vill att skollagen ska ändras så det tydligt framgår att komvux utgör en del av arbetsmarknadens kompetensförsörjning.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

I linje med detta föreslår utredningen att urvalsreglerna ändras så att det inte längre är de med kortast utbildning som ska ha förtur till komvux utan de som mest behöver utbildning. Genom detta förslag vill man ge fler som tex vill yrkesväxla möjligheten att studera på komvux.

Andra förslag i utredningen är att vissa lärosäten ska få en vuxenutbildningsprofil i sin lärarutbildning samt att enskilda utbildningsanordnare som arbetar på entreprenad måste ha betygsrätt för att komma ifråga som anordnare av utbildning.

Utredningen föreslår vidare en förenkling av betygsskalan för utbildningar på grundläggande nivå för vuxna och man föreslår också att särskild utbildning för vuxna (särvux) upphör som egen skolform och blir en del av komvux.

Läs mer her