Ny utgave av Næsta skref

Ny utgave av den islandske nettportalen Neste skritt er lansert.