Ny utgave av Næsta skref

 

Ny utgave av den islandske nettportalen Neste skritt er lansert.

 
Ny utgave av Næsta skref

Ny utgave av den islandske nettportalen Neste skritt er lansert.

Samspill mange utdannings- og yrkesbeskrivelser, systemet for livslanglæringssentrenes studieretninger, kartleggingslister for validering og grensesnitt for interessetest er oppdatert.

- Næsta skref er nettportal for informasjon om utdanning og yrke, validering og veiledning på Island. Portalen inneholder 300 beskrivelser av yrker og 150 studieretninger, interessetest, kartleggingslister for validering og informasjon om veiledning og livslanglæringssentrenes arbeid. Vi planlegger også oversettelse på engelsk og polsk, sier Arnar Þorsteinsson redaktør.

Portalen er drevet av Arbeidslivets opplæringssenter.