Ny utredning om statligt stödet till folkbildningen

 

Historiskt sett har folkbildningen varit ett redskap för olika grupper i deras ambition att förbättra sin egen eller andras situation i samhället. Stödet till folkbildningen och bildningsarbetet har utvecklats och förändrats över tid. Regeringen anser därför att det nu finns behov att se över statsbidraget till folkbildningen och verksamhetsområdena så att dessa är relevanta och ändamålsenliga. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2012.

Läs mer på Regeringen.se

1808