Ny vision for Nordisk Ministerråd

Tirsdag den 20. august 2019 godkendte statsministrene de nordiske samarbejdsministrenes forslag til en ny vision og strategiske prioriteringer for det samlede nordiske samarbejde.

 

Bæredygtighed og bekymring for klimaforandringernes konsekvenser dannede omdrejningspunkt for samtalerne på de nordiske statsministres møde i Reykjavik den 20. august. I deres nye vision for Nordisk Ministerråd udtrykker statsministrene i utvetydige vendinger, at de ønsker, at det nordiske samarbejde i højere grad end tidligere bliver et effektivt instrument i arbejdet for at gøre Norden til verdens mest bæredygtige og integrerede region frem mod 2030. I det hele taget satte klimaet sit præg på drøftelserne på statsministermødet.

Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region

For at opnå visionen vil vi særligt satse på:
- Et grønt Norden – Sammen vil vi fremme en grøn omstilling af vores samfund og arbejde for kuldioxidneutralitet og en bæredygtig cirkulær og biobaseret økonomi.
- Et konkurrencedygtigt Norden – Sammen vil vi fremme grøn vækst i Norden baseret på viden, innovation, mobilitet og digital integration.
- Et socialt bæredygtigt Norden – Sammen vil vi fremme en inkluderende, ligestillet og sammenhængende region med fælles værdier og styrket kulturudveksling og velfærd.

Læs mere om Statsministrenes vision 2030 her.