Nya gymnasiedirektiven: Dags att lyfta yrkesutbildningarna – Gy 09

 
Regeringen har utsett en gymnasieutredare som skall lämna förslag till vilka program och inriktningar som ska finnas och behörighetskrav samt examenskrav. De tre föreslagna huvudinriktningarna är:
• Gymnasieexamen med högskolebehörighet
• Yrkesexamen
• Lärlingsexamen
Frivillighet att läsa in teoretisk högskolebehörighet på de praktiska programmen, rättighet att läsa i högskolebehörighet på komvux för de som väljer bort detta på gymnasiet.
Arbetet ska resultera i en ny läroplan 2009 och elever ska kunna söka till den nya gymnasieskolan hösten 2009.
Läs mer om direktiven: 
http://utbildning.regeringen.se/
content/1/c6/07/62/78/932d8008.pdf


1193