Nye føringer for søknad om prosjektmidler fra Norgesuniversitetet

 

 

Norgesuniversitetet lyser hvert år ut midler til prosjekter innenfor:

Utvikling og bruk av teknologi for læring og fleksible studietilbud i høyere utdanning.
Utdanningssamarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv gjennom bruk av læringsteknologi.
Søknadsfrist er 15. mai for prekvalifisering og 1. november for endelig søknad.

I år er føringene noe annerledes enn før:

Tidligere har det vært en forutsetning at prosjektene skal utvikle fleksible studietilbud og/eller i samarbeid med arbeidslivet. Fra i år er det også mulig å få støtte til blant annet:

Utvikling og bruk av nye læringsteknologier og digitale læringsressurser for studietilbud i høyere utdanning generelt.
Forprosjekt, pilot og innovasjonsprosjekt der målet er å prøve ut en læringsteknologi, organisasjonsform eller samarbeidsform, som f.eks utvikling av MOOC.
Tiltak for heving av digital kompetanse hos studenter og ansatte ved institusjonene.

 

Les mer her