Nyt nationalt videnscenter for vejledning

 
VUE er et nationalt videncenter, der er etableret af flere CVU’er i Danmark og er støttet af Undervisningsministeriet.
VUE’s opgave er at skabe, udvikle, bearbejde og formidle viden om vejledning gennem en række undersøgelses-, udviklings- og forskningsprojekter indenfor det brede vejledningsfelt.
Du kan læse om VUE’s projekter, opgaver og nyheder på www.vejledning.net
Kontakt: Videncenterleder Carla Tønder Jessing, ctj(ät)cvumidtvest.dk.
1541