Nyt samarbejde mellem Folkeoplysning og Brugsforeninger

 

Et nyetableret samarbejder mellem FFD og FDB skal fremme fælles aktiviteter i lokalområder. Begge foreninger er værdibaserede organisationer, som arbejder for folkeoplysning, demokratisk dannelse og samfundsengagement. Det fælles grundlag er fundamentet i arbejdet med at lave aktiviteter i lokalområder. 

Læs mere om samarbejdet og de to foreninger:
http://ffd.dk/paedagogisk-udvikling/fdb-samarbejdet

1771