Nytt förslag: Rätt till omprövning av betyg

 

Om rektorn finner att betyget är oriktigt ska det ändras. I stort sett alla betyg i alla skolformer ska kunna omprövas. Rektorn förutsätts ta stöd av meriterade och erfarna lärare. En omprövning av betyg förutsätter att det finns en dokumentation av elevens kunskaper att utgå ifrån.

Läs mer: Regeringen.se

1821