Nytt masterstudium i voksnes læring

 
Høsten 2008 starter et nytt masterstudium i voksnes læring. Studiet er forskningsbasert og vil gi en fullverdig mastergrad. Studiet egner seg både for ordinære studenter og personer som har yrkeserfaring på områder hvor forståelse for voksnes kompetanse og læring er sentralt. Det vil være mulig å ta studiet som fulltidsstudium over to år, men også alternativt som deltidsstudium over flere år. Det er NTNU ViLL som har ansvar for studiet. Vil du vite mer, kan du kontakte Liv Finbak  (liv.finbak(ät)svt.ntnu.no) eventuelt gå inn på www.ntnu.no/vill
1270