Nytt nationellt center för utbildningsutvärdering

Det nya centret har till uppgift att producera information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och för utvecklandet av utbildningen. Centret kommer att genomföra utvärderingar i anslutning till utbildning och till utbildningsanordnarnas och högskolornas verksamhet samt utvärderingar av inlärningsresultat.

 

Syftet med centret är att sammanföra de uppgifter som hör samman med utvärdering och utvärderingskompetens till en tydligare helhet samt att förstärka den utvärderingsverksamhet som överskrider utbildningsstadierna. Centret bildas av tre nuvarande aktörer inom utvärderingen: Rådet för utvärdering av högskolorna, Rådet för utbildningsutvärdering och Utbildningsstyrelsens utvärderingsfunktioner.

Centret inleder sin verksamhet 1.5.2014 i Helsingfors. Personalen kommer att omfatta totalt 40 personer. 

Läs mera på Oph.fi

2400