Nytt nordisk kurs i kunnskap for bærekraftig utvikling

 

For andre gang finansierer Nordisk Ministerråd i 2016 et nordisk kurs i Kunnskap for bærekraftig utvikling. Kurset har plass til 20 deltakere fra hele Norden. Det har fire samlinger fordelt på de nordiske landene og deltakerne må gjennomføre et eget prosjekt.
Mer informasjon, registreringsskjema og søknadskriterier finner du her

1162