Nytt om entreprenørskap

 

 

Norge ligger ganske godt an i europeisk sammenheng når det gjelder entreprenørskap, men det er allikevel et ønske om å øke omfanget. Vi trenger kunnskap om hva som hemmer og fremmer entreprenørskap, og forskningen på området er fragmentert og ufullstendig, sier seniorrådgiver i Forskningsrådet Hanne Mari Førland.

Les mer på: Forskningsradet.no