Nytt samarbetsprogram

 

Samarbejdsprogrammet for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) sætter retningen for ministrenes samarbejde om uddannelse, forskning og sprog fra november 2019 til november 2023. Visionen for det nordiske samarbejde om uddannelse og forskning er, at Norden også i fremtiden skal være en ledende region for kundskab og velfærd.

Det kræver et bredt engagement, også globalt, og samarbejdsprogrammet har en mangesidig kobling og potentiale i forhold til blandt andet 2030-agendaen med relevante målsætninger for en bæredygtig udvikling blandt andet inden for uddannelse og forskning. Landene kan opnå bedre resultater, hvis de samarbejder og udveksler viden og erfaringer – til glæde og nytte for institutioner og borgere.
 

209