Nytt snabbspår för nyanlända förskollärare och lärare

Regeringen har fört samtal med arbetsmarknadens parter om snabbare vägar till arbete för de nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som behövs i Sverige.

 
Nu lanserar arbetsmarknadens parter tillsammans med berörda myndigheter ett snabbspår för lärare.
Detta är det fjärde snabbspåret som offentliggörs. Sedan tidigare finns snabbspår för kockar, slaktare och styckare samt för ett antal legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården. Ytterligare snabbspår är på gång.
Snabbspåret för nyanlända lärare innebär att Arbetsförmedlingens olika insatser kan användas och göras parallellt, där exempelvis praktik kombineras med yrkessvenska och kompletterande utbildning. Delar av utbildningsmomenten kommer erbjudas på arabiska, för att snabba på vägen mot att kunna arbeta som lärare.
Bakgrunden till snabbspåret för lärare och förskollärare är att de tillhör de grupper där störst andel arbetsgivare rapporterar brist på nyutexaminerade.  Arbetsförmedlingen ser också ett stort behov av lärare de närmaste åren och ser mot bakgrund av den situation som idag råder att det är viktigt att ta tillvara utländska lärares kompetens och matcha dem mot de arbetsgivare som är i behov av personal.