Nytt studieforbund - Studieforbundet næring og samfunn er stiftet

 

 

7. november har blitt en historisk dag. Populus Studieforbundet folkeopplysning og Bygdefolkets Studieforbund har vedtatt å oppløses, og fra nyttår danner de det splitter nye Studieforbundet næring og samfunn. Et godt besøkt konstituerende årsmøtet vedtok navn, vedtekter, strategi og budsjett, og valgte Steinar Klev til leder av interimstyret.

Les mer på Vofo.no